Szczecinecki Zamek w kolejnej ogólnopolskiej publikacji!

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2017 roku laureatem w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych zostało Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku. Nagrodę przyznano za wzorową adaptację, przeprowadzoną z zachowaniem wartości historycznej budowli oraz poszanowaniem substancji zabytkowej. Dzięki temu sukcesowi zdjęcia naszego Zamku znalazły się w specjalnie wydanej albumowej publikacji.

Centrum Konferencyjne ZAMEK

projekt / wykonanie strony www graffik.com.pl