Regulamin

Regulamin (PDF)

Szanowni Goście!

Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK

 

 

Informacje ogólne

Recepcja, tel. 101 – pracownicy recepcji służą Państwu pomocą przez całą dobę.

Doba hotelowa – rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00 następnego dnia.

Wyroby tytoniowe – na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oprócz stref wyznaczonych – schody wejściowe do budynku oraz taras restauracji. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 800 złotych i zostanie doliczona do rachunku. 

Odwiedzający – prosimy o przyjmowanie Gości spoza hotelu w godzinach od 8.00 do 22.00.

Cisza nocna – prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

Dzieci – łóżeczko dla dziecka wstawiamy do pokoju na Państwa życzenie. Dla dzieci starszych proponujemy dostawki dostępne w Pokoju Ptasznika oraz w Pokoju Białej Damy.
O zapotrzebowaniu na dostawkę lub łóżeczko prosimy informować w momencie rezerwowania pokoju.

Budzenie – informujemy Państwa o możliwości zamówienie budzenia telefonem przez recepcję.

Taksówka – w celu zamówienia taksówki prosimy o kontakt z recepcją, tel. 101.

Ogrzewanie – w każdym pokoju znajduje się klimatyzacja, którą możecie Państwo zarówno zmniejszyć jak i zwiększyć temperaturę w pokoju.

Płatność – hotel przyjmuje płatności gotówkowe oraz kartą kredytową. Walutą obowiązującą jest polski złoty.

Prasowanie – żelazko oraz deska do prasowania jest dostępne w Recepcji, tel. 101.

Imprezy okolicznościowe – chętnie służymy pomocą w zorganizowaniu bankietu, przyjęcia czy lunchu biznesowego. W tym celu prosimy o kontakt z Recepcją lub pod numerem telefonu 693 611 532.

Konferencje i szkolenia – z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa konferencje i szkolenia. W tym celu prosimy o kontakt z Recepcją lub pod numerem telefonu 539 091 552.

 

Z wyrazami szacunku, życząc miłego pobytu

Centrum Konferencyjne ZAMEK

Telefony alarmowe

 

Straż Pożarna                  998

Pogotowie Ratunkowe      999

Policja                              997

Pogotowie energetyczne   991

 

Kanały TV

 

 1. TVP 1
 2. TVP 2
 3. TVP SZCZECIN
 4. POLSAT
 5. TVN
 6. TV 4
 7. TV PLUS
 8. TVN 7
 9. PULS 2
 10. TV 6
 11. POLSAT SPORT NEWS
 12. TVP KULTURA
 13. TVP HISTORIA
 14. TVP POLONIA
 15. TVP ROZRYWKA
 16. TVP INFO

 

 

 

MINI BAR

 

Wykaz asortymentu i cennik znajdą Państwo na mini barku. Należność za wykorzystane artykuły prosimy regulować w Recepcji przed opuszczeniem obiektu.

Mini bar jest uzupełniany codziennie w godzinach około południowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Recepcją, tel. 101.

 

 

 

 

 

Regulamin Centrum Konferencyjnego ZAMEK (CKZ) dla Gości Hotelowych

 

§1

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby (tzw. doba hotelowa).
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przybycia i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Gość hotelowy może zająć pokój przed godziną 14.00 wyłącznie za zgodą Recepcji. Opuszczenie pokoju po zakończeniu pobytu, tj. po godzinie 11.00, może nastąpić wyłącznie za zgodą Recepcji.
 4. Każdorazowo, opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
  i pozostawić klucz w recepcji. W przypadku zagubienia kluczy do pokoju, Gość Hotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt Recepcji. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 150 zł.
 5. Sprzątanie pokoju oraz wymiana ręczników w trakcie całego pobytu odbywa się na życzenie Gościa. Prosimy poinformować o tym fakcie Recepcję, tel. 101.

 

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 22.00 dnia poprzedzającego termin końca wynajmu pokojów.
 2. CKZ uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§3

 1. Gość Hotelowy nie może przekazywać pokoju ani też miejsca w pokoju innym osobom, bez uzyskania zgody Recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Gość Hotelowy może przyjąć do swojego pokoju osoby odwiedzające, ale tylko
  w godzinach od 8.00 do 22:00. W pozostałych godzinach istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne zameldowanie mu tych osób do pokoju. Zameldowanie każdej z tych osób nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
 4. CKZ może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w hotelu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, w mieniu innych Gości Hotelowych, naruszył spokój innych Gości, pracowników lub osób przebywających na terenie CKZ lub spowodował zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu obiektu.

 

§4

CKZ ma obowiązek zapewnić:

 1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu i wypoczynku Gości,
 2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez CKZ.

 

§5

 1. CKZ ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność CKZ z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 4. CKZ może odmówić przyjęcia rzeczy, o której mowa wyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do standardu CKZ mają one zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.
 5. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa wyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy określonej art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 6. Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hotelowych oraz braki w wyposażeniu powstałe z winy Gościa lub z winy osób Gościa odwiedzających.

 

§6

 1. CKZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu bądź innego pojazdu albo przedmiotów w nim pozostawionych należących do Gościa.
 2. CKZ nie odpowiada za żywe zwierzęta należące do Gości przebywających na terenie CKZ. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

 

§7

 1. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług CKZ nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. CKZ może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Jednocześnie CKZ zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

 

§8

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
 3. Goście proszeni są o przestrzeganie całkowitego zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu oprócz miejsc wyznaczonych: wejście do budynku oraz taras Restauracji.
 4. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w pokoju Gość zostanie obciążony karą w kwocie 800 zł.

 

§9

Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.

W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, CKZ przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, a następnie protokolarnie podda likwidacji.

 

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszym Regulaminem. Mamy nadzieję, że zachowanie powyższych wskazówek wpłynie pozytywnie na Państwa pobyt w Centrum Konferencyjnym ZAMEK.

Centrum Konferencyjne ZAMEK

projekt / wykonanie strony www graffik.com.pl