Vouchery

Podaruj swoim najbliższym, przyjaciołom, pracownikom niezapomniane spotkanie w Restauracji CK ZAMEK. Voucher to elegancki i ekskluzywny prezent zarówno dla partnerów biznesowych, klientów, pracowników czy upominek dla najbliższych.Vouchery przygotujemy dla Państwa na dowolną, wskazaną kwotę, z ustalonym terminem ważności. Mogą być one realizowane w restauracji CK ZAMEK w dowolnym czasie.

Aby zamówić voucher skontaktuj się z nami mailowo: zamek@sapik.pl lub telefonicznie: +48 94 713 73 10, kom. 884 999 702

 

Regulamin użytkowania Voucherów

Regulamin (PDF)

 

 1.           Definicje:

1.1         Wydawca - Centrum Konferencyjne ZAMEK, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek (organ zarządzający Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek).

1.2         Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Restauracji Centrum Konferencyjnego ZAMEK, każdy Voucher to unikalny kod,  który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności.

1.3         Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za środki finansowe przekazane w formie gotówki lub na konto Wydawcy.

1.4         Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

1.5         Restauracja – Restauracja znajdująca się w Centrum Konferencyjnym ZAMEK.

 

2.           Ogólne zasady użytkowania Vouchera w Restauracji Centrum Konferencyjnego ZAMEK:

2.1         Voucher jest dokumentem uprawniającym jego posiadacza do pełnej, bądź częściowej zapłaty za usługi Restauracji Centrum Konferencyjnego ZAMEK.

2.2         Jeżeli wartość wykorzystanych usług przekracza wartość Vouchera, jego posiadacz ma prawo do wykorzystania go jako częściowej zapłaty za usługi Restauracji.

2.3         Voucher jest jednorazowy. Jeśli wartość wykorzystanych usług nie wyczerpuje limitu kwotowego, wówczas pozostała kwota Vouchera przepada – nie może być zrealizowana w innym terminie.

2.4         Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

2.5         Voucher nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze, ani nie gwarantuje miejsca na sali.

2.6         Centrum Konferencyjne ZAMEK ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

        • Upływ terminu ważności Vouchera
        • Uszkodzenie Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie umieszczonego na nim unikalnego kodu

 

2.7         Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności zgodnie z pkt. 2.8 poniżej.

2.8         Data ważności podana jest na Voucherze.

 

3.           Postanowienia końcowe:

3.1         Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się
i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

3.2         Centrum Konferencyjne ZAMEK nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.

3.3         Centrum Konferencyjne ZAMEK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.

3.4         Regulamin korzystania z Voucherów opublikowany jest na stronie www.zamek.szczecinek.pl w zakładce Restauracja.

Centrum Konferencyjne ZAMEK

projekt / wykonanie strony www graffik.com.pl