Międzynarodowo na ZAMKU!

Spotkanie na ZAMKU zainaugurowało "Tydzień europejski", w ramach którego uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Turcji będą się wymieniać swoją wiedzą, doświadczeniami i kulturą. Zaplanowano szereg działań i konkursów, które towarzyszyć będą zagranicznym gościom. Zarówno początek jak i koniec całego programu będzie mieć miejsce na ZAMKU. Uczniów pożegnamy w piątek 25.09.2015 specjalnym, międzynarodowym karaoke.

Centrum Konferencyjne ZAMEK

projekt / wykonanie strony www graffik.com.pl